לא ניתן להעלות נתונים עם מזהה סניף 4 או מזהה חברה 74שסופקו, אנא פנה למנהל המערכת. תודה.