לא ניתן להעלות נתונים עם מזהה סניף 2 או מזהה חברה 79שסופקו, אנא פנה למנהל המערכת. תודה.